Vyhlídková věž
Luby


Investor: Horal s.r.o., Cheb
Generální projektant: Ing.Vlastimil Čegan
Generální dodavatel stavby: Stavitelství Kapic, Cheb
Návrh konstrukčního řešení: Ing. Vlastimil Čegan
Termín zpracování PD: 2005
Termín realizace: 2005

Předmětem projektové dokumentace je konstrukční řešení celodřevěné rohledny “U Strejců” v blízkosti golfového areálu města Luby.

Dřevěná věž rozhledny byla navržena jako příhradový pilíř. Příhradová konstrukce je tvořena čtyřmi hlavními nosnými stojkami svázanými v úrovni jednotlivých podlaží vodorovnými konstrukcemi plošin, na které jsou uložena schodišťová ramena.

V každém schodišťovém rameni šířky 1,35m je vloženo 16 stupňů, stupně jsou provedeny z dřevěných fošen bez podstupnic a uloženy na dřevěné schodnice. Podesty schodiště široké 1,50m zároveň tvoří v každém „podlaží“ vyhlídkovou plošinu. Poslední podlaží je v úrovni cca 17,76 m nad terénem a je zakončeno vrcholovou plošinou o rozměrech cca 7,0 x 7,0 m.

Podlahy podest a vyhlídkové plošiny jsou provedeny z jednostranně hoblovaných desek kladených na nosné prvky s mezerou pro
odtok vody. Zábradlí na schodišti i podestách je celodřevěné. Mezi jednotlivými podlažími jsou hlavní stojky zavětrovány systémem diagonálních táhel, v úrovni každého podlaží je umístěno vodorovné diafragma k zajištění torzní tuhosti „tubusu“ věže.

Pro konstrukci stojek byly využity kontinuální lamelové lepené profily odpovídající svojí délkou výšce věže. Konstrukce věže je zakotvena pomocí ocelového kování do čtyř mohutných základových bloků z monolitického betonu zajišťujících svojí hmotností stabilitu celé konstrukce.

 

Pohled na věž rozhledny - letní sezona

Pohled na věž rozhledny – letní sezona

Pohled na věž rozhledny - zimní sezona

Pohled na věž rozhledny – zimní sezona

Detail kotvení svislé stojky

Detail kotvení svislé stojky

Vztyčení průběžných stojek a jejich zajištění

Vztyčení průběžných stojek a jejich zajištění

Detail montážního zajištění stojek věže

Detail montážního zajištění stojek věže

Dokončení 1.podlaží

Dokončení 1.podlaží

Dokončení 2.podlaží

Dokončení 2.podlaží