Bytový dům
Cheb


Investor: Město Cheb
Generální projektant: BPO spol. s.r.o., Ostrov
Generální dodavatel stavby: Metrostav a.s., Praha
Návrh konstrukčního řešení: Ing. Vlastimil Čegan
Termín zpracování PD: 2004 – 2005
Termín realizace: 2004 – 2005

Předmětem konstrukčního řešení bytového domu v ulici “K Nemocnici” v Chebu byl celkový návrh konstrukčního řešení:
statický výpočet, montážní schémata a výkresy tvaru prefabrikovaných nosných konstrukcí.

Bytový dům je sedmipodlažní objekt o půdorysných rozměrech 44,75 x 18,30m, výška objektu činí cca 22,50m.

Nosná konstrukce objektu je tvořena podélným stěnovým systémem ztuženým v příčném směru “zdvojenými” štíty a schodišťovým prostorem s výtahovou šachtou umístěným zhruba ve třetině délky objektu. Podélné stěny dělí objekt na tři trakty. Krajní trakty jsou tvořeny obytnými místnostmi. Střední trakt je utvořen chodbami a komunikačními prostory domu.

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými stěnovými panely, které jsou navzájem propojeny výztuží (VS box a lišty
JB-F 65 f-y PFEIFER) a závlačemi v držácích. Výtahová šachta je tvořena samostatným tělesem z prefa-dílců oddilatovaným od ostatních stěnových konstrukcí.

Stropy jsou navrženy jako tzv. poloprefabrikované (desky se zabudovanými filigránovými nosníky a nosnou výztuží se zmonolitňující dobetonávkou). Stropní konstrukce je propojena s výztuží stěnových panelů tak, aby prostřednictvím systému na sebe kolmých stěn přenesla do základů vodorovné zatížení od větru a seismických vlivů.

 

Pohled na průčelí - ulice K Nemocnici

Pohled na průčelí – ulice K Nemocnici

Pohled z dvorního traktu

Pohled z dvorního traktu

Detail uložení balkónové konzoly

Detail uložení balkónové konzoly

Řešení vjezdu do dvorního traktu

Řešení vjezdu do dvorního traktu