Lávka pro pěší
Cheb


Investor: Město Cheb
Generální projektant: ARCUS PROJEKT s.r.o., Cheb
Návrh konstrukčního řešení: Ing. Vlastimil Čegan
Termín zpracování PD: 2003
Termín realizace: 2004

Lávka pro pěší, která spojuje dva “břehy” chebského hradního příkopu, přes něj převádí komunikaci pro pěší a cyklisty z centra města do rekreační zóny Poohří. Lávka je navržena jako ocelová konstrukce s dřevěnou mostovkou a dřevěným obkladem zábradlí.

Nosnou konstrukci lávky tvoří dvojice mostních nosníků o průřezu IPE 400 provedených jako “Gerberův nosník”. Horní pásy nosníků jsou spojeny vodorovným ztužidlem a vytváří vodorovný nosník vzdorující zatížení lávky bočním větrem. Propojením příčných nosníků mostovky s ocelovými stojkami zábradlí vznikají polorámy zajišťující torzní tuhost celé konstrukce.

Krajní pole o délce cca 5,50m je překonzolováno o 1,50 m přes podporu, druhé krajní pole o délce cca 12,00m bude rovněž překonzolováno 1,50 m přes vnitřní podporu.Mezi konzoly krajních polí je vloženo střední pole tzv “Gerberova” nosníku o délce cca 9,00 m. Celková délka lávky pro pěší je cca 29,50 m.

Ložiska lávky jsou provedena jako pevné klouby (šroubové spoje) na příčnících vnitřních stojek, a kluzná na krajních opěrách. Vložený nosník je opatřen pevným kloubem na straně kratšího z krajních polí, a kluzné ložisko na konzole delšího z krajních polí. Obě střední stojky jsou navrženy jako jediný sloup uzavřeného kruhového průřezu, který je vetknutý do kalichové monolitické železobetonové patky.

Celkový pohled na konstrukci lávky

Celkový pohled na konstrukci lávky

Vnitřní podpěra lávky

Vnitřní podpěra lávky

Pohled na lávku z hradního příkopu

Pohled na lávku z hradního příkopu

Pohled na mostovku

Pohled na mostovku

Mostní list

Mostní list

Ukázka výkresové dokumentace

Ukázka výkresové dokumentace