Skladovací hala
Citice


Investor: NOVA HDB – Logistik, s.r.o., Tisová
Generální projektant: Konstrukční kancelář pro pozemní stavby, Cheb
Generální dodavatel stavby: Metrostav a.s., Praha
Návrh konstrukčního řešení: Ing. Vlastimil Čegan, Ing. Jiří Král
Termín zpracování PD:
Termín realizace:

Předmětem projektové dokumentace byl kompletní návrh nové skladovací haly v prostoru průmyslové zóny obce Citice u Sokolova.

Objekt skladovací haly je navržen jako jednolodní, nepodsklepená a nezateplená hala s nosnou ocelovou konstrukcí, jejíž stěny i střecha jsou opláštěny lakovaným trapézovým plechem. Půdorysné rozměry skladovacího objektu jsou cca 83,20 x 27,00m, maximální výška haly po hřeben střechy je navržena cca 8,30m, po okap 5,62m. Sklon sedlové střechy je 19,5%.

Nosná konstrukce střechy skladovací haly je tvořena příhradovými ocelovými vazníky o teoretickém rozpětí cca 26,80m osazenými na ocelové stojky uzavřeného průřezu o konstrukční výšce cca 5,50m vetknuté do základových patek. Vazníky se stojkami jsou sestaveny do jednotlivých příčných vazeb s typickou roztečí 6,60m.

Nosná konstrukce střešní desky – trapézový ocelový pozinkovaný a lakovaný plech LLENTAB slouží současně jako střešní krytina. Odvodnění střechy je zajištěno vnějšími okapními žlaby a svislými svody do stávající kanalizace v areálu průmyslové zóny v Citicích.

Rámové stojky jsou kloubově uloženy na vrtané kruhové patky hloubky max. 1,5m, vodorovné síly jsou zachyceny stávající zpevněnou plochou s živičným krytem. Monolitická slabě armovaná podezdívka obvodového pláště je k živičné ploše kotvena trny z armovací oceli natlučenými do závrtů v živičném krytu zpevněné plochy.

 

Celkový pohled na napojení objektů

Celkový pohled na napojení objektů

Pohled na boční stěnu původní haly

Pohled na boční stěnu původní haly

Pohled na napojení hal (přisazený štít)

Pohled na napojení hal (přisazený štít)

Pohled na koncový štít haly

Pohled na koncový štít haly

Pohled na napojení hal (přisazený štít)

Pohled na napojení hal (přisazený štít)