Výrobní hala Wiro Plast
Chodov


Investor: WIRO PLAST s.r.o., Chodov
Generální projektant: ELECTROSUN s.r.o., Cheb
Generální dodavatel stavby: BAU-STAV a.s., Karlovy Vary
Návrh konstrukčního řešení: Ing. Vlastimil Čegan
Termín zpracování PD: 2005
Termín realizace: 2006

Předmětem projektové dokumentace byl kompletní návrh nového výrobního areálu firmy WIRO PLAST, s.r.o. v prostoru tehdy nově vznikající průmyslové zóny města Chodov. Průmyslová zóna je situována jižně od centra města na pozemcích navazujících ve směru jízdy na obec Vintířov zprava na silnici II.tř.č.181 (ulice Vintířovská).

Vlastní výrobní objekt byl navržen jako jednopodlažní nepodsklepený objekt halového charakteru se sedlovou střechou. Krajní pole objektu má provedení dvoupodlažní, kde 2.NP slouží jako prostor pro umístění kanceláří a sociálního zázemí pro zaměstnance firmy.

Nosnou konstrukcí je systém ocelových vazníků umístěných na ocelové stojky. Dvoupodlažní část je složna z ocelového skeletu.
Celá stavba je opláštěna skládaným sendvičovým pláštěm.
Půdorysné rozměry výrobního objektu jsou 25,00 x 50,00m, výška jednopodlažní části po hřeben střechy je cca 6,10m a po okap 4,50m.

Výška dvoupodlažní části objektu činí cca 8,75m po hřeben střechy a 7,15m po okap. Střecha výrobní části objektu je navržena jako sedlová se sklonem 7°, nosná konstrukce střechy je tvořena příhradovými ocelovými vazníky o teoretickém rozponu 24,16m osazenými na nosné ocelové stojky o konstrukční výšce cca 3,70m, vetknuté do základových patek.

Vazníky se stojkami budou tvořit jednotlivé příčné vazby s typickou roztečí 6,60m.
Ocelová konstrukce je typizovanou konstrukcí firmy Llentab, se kterou projektnat ve fázi projektové přípravy spolupracoval i na statickém řešení stavby.