Reklamní pylon C.I.C.
Cheb


Investor: Projekční společnost obchodních center, v.o.s., Plzeň
Generální projektant: Ing. Arch. Tomáš Müller
Generální dodavatel stavby: Kapucín – Realizace staveb, s.r.o., Třebíč
Návrh konstrukčního řešení: Ing. Vlastimil Čegan
Termín zpracování PD: 2007
Termín realizace: 2007 – 2008

Předmětem projektové dokumentace konstrukční části reklamního pylonu obchodního centra C.I.C. v Chebu je návrh atypické ocelové konstrukce pro umístění poutačů a reklam firem umístěných v areálu obchodního centra. Ocelová konstrukce pylonu je umístěna v prostoru stávající parkovací plochy u obslužné komunikace zajišťující vjezd a výjezd do obchodního centra v blízkosti gabionové opěrné stěny mezi areálem OC a pozemkem bývalé továrny „ESKA“.

Celková výška pylonu po horní okraj je cca 25,0m. Pylon je tvořen prostorovým příhradovým sloupem ve tvaru trojbokého hranolu, který vynáší dvě plošiny pro umístění reklamních poutačů – v úrovni cca 18,3m a 21,2m nad Ú.T. Konstrukce reklamního pylonu je navržena jako celosvařovaná ocelová konstrukce. Vzhledem k problémům, který by vznikly při přepravě pylonu v jeho navrhoavné délece, musí konstrukce rozdělena montážními styky.

Hlavní nosné dílčí stojky a prstence jsou tvořeny uzavřenými průřezy – trubkami kruhového průřezu. Statickým modelem celé konstrukce je prostorový příhradový sloup vetknutý pomocí zabetonovaných mohutných kotevních sloupů M64 do masivní monolitické základové patky.

Konstrukce obslužných plošin (resp.lávek) jsou navrženy jako systém prostých nosníků uložených na konzoly vytvořené hlavním vodorovným roštem vyloženým přes zhlaví jednotlivých částí (trubek) složeného profilu pylonu. Součástí projektové dokumentace
byly realizační výkresy základové patky.

 

Celkový pohled na reklamní pylon

Celkový pohled na reklamní pylon

Pohled "do" ocelové konstrukce

Pohled “do” ocelové konstrukce

Pohled na hlavní nosný profil

Pohled na hlavní nosný profil

Provedení styčníku příhradové konstrukce

Provedení styčníku příhradové konstrukce

Detail kotvení pylonu

Detail kotvení pylonu