Zastřešení stadionu
Cheb


Investor: Město Cheb
Generální projektant: Ing. Arch. Pavel Němeček, CSc.
Generální dodavatel stavby: METROSTAV a.s., Praha
Návrh konstrukčního řešení: Ing. Vlastimil Čegan
Termín zpracování PD: 2002
Termín realizace: 2002 – 2003

Předmětem konstrukčního řešení prefabrikované části horní stavby zastřešení zimního stadionu v Chebu byl celkový návrh konstrukčního řešení: návrh nosných konstrukcí, statický výpočet, montážní schémata a výkresy tvaru a výztuže prefabrikovaných nosných konstrukcí.

Prefabrikovaných nosné konstrukce jsou součástí zázemí zimního stadionu, které zároveň tvoří opěry pro ložiska vyššího konce dřevěného lepeného obloukového vazníku o rozponu cca 57,60m
a převýšení konců cca 10,0m.

Součástí opěrné konstrukce byly i monolitické železobetonové patky pro uložení nižšího ložiska obloukového střešního vazníku. Jednotlivé oblouky jsou od sebe osově vzdáleny 7,00m, s celkovým počtem 10ti polí. Celková délka objektu včetně tloušťky krajní vazby je 70,40m, maximální šířka prefabrikovaného objektu včetně vyčnívající části pylonu je 19,15m. Základy pro prefabrikované konstrukce i monolitické stupňové patky tvoří zhlaví vrtaných pilotových pilířů o průměru 0,90m.

Obloukové dřevěné plnostěnné vazníky, na kterých je položen nosný trapézový plech, zátěžové tepelné izolace a bitumenová krytina, zastřešují stávající ledovou plochu zimního stadionu v Chebu. Vazníky jsou propojeny a stabilizovány dřevěnými lepenými ztužidly. Dřevěné prvky zastřešení byly dodány firmou ČDZ Praha, a.s., výrobní závod TESKO.

Pohled na průčelí haly ZS Cheb

Pohled na průčelí haly ZS Cheb

Pohled na průčelí haly ZS Cheb

Pohled na průčelí haly ZS Cheb

Pohled přes tribunu do střešní konstrukce

Pohled přes tribunu do střešní konstrukce

Celkový pohled na tribunu pro diváky

Celkový pohled na tribunu pro diváky

Průhled přes prosklené průčelí haly

Průhled přes prosklené průčelí haly