Zastřešení stadionu
Valašské Meziříčí


Investor: Město Valašské Meziříčí
Generální projektant: CAD-PRO s.r.o., Valašské Meziříčí
Generální dodavatel stavby: RENO s.r.o., Valašské Meziříčí
Návrh konstrukčního řešení: Ing. Vlastimil Čegan
Termín zpracování PD: 2002
Termín realizace: 2002

Předmětem konstrukčního řešení zastřešení zimního stadionu ve Valašském Meziříčí byl návrh: statického modelu, konstrukční řešení a statický výpočet v rozsahu pro stavební povolení.

Návrh poměrně komplikovaného založení objektu na pilotách a základových blocích propojených zemními táhly byl subdodávkou specializované firmy. Hala zimního stadionu je navržena jako „plochá klenba“ z prostorových ocelových příhradových vazníků o celkovém rozponu cca 67,0m, délka haly je cca 87,0m.

Opory pro střešní vazníky jsou tvořeny na jedné straně haly mostovým portálem prakticky na celou délku haly (investor požadoval v této stěně takové konstrukční řešení, aby mohla být v budoucnu v případě potřeby zřízena druhá tribuna pro diváky), na druhé straně na dvoupodlažní skelet zázemí zimního stadionu umístěného v 1.NP objektu a kuželny situované do 2.NP.

Skelet je v podstatě obestavěn kolem tribuny zimního stadionu, ve které se nacházelo původní zázemí (šatny pro hráče, WC, občerstvení apod.). Dvoupodlažní skelet tvoří ve statickém modelu pevnou opěru obloukového nosníku. Mostový portál tvoří podpěru kyvnou tak, aby bylo možné jej reálně dimenzovat (především základové konstrukce).

Vzhledem k návrhu stavby takto postavené koncepci jsou příhradové nostníky opticky poměrně mohutné. Ovšem musíme zde poukázat na fakt, že mezi jejich funkce také patří zabránit vodorovnému posunu podpěr vlastní tuhostí, a také zajistit přenos reálných sil do podpor, především potom do mostového portálu.

V případě, že by tyto posuny v podporách vazníků nebyly omezeny velkou vlastní tuhostí vazníků, nebylo by možné variantu s dodatečnou vestavbou tribuny pro diváky realizovat – zatížení portálu by bylo tak velké, že by nebylo možné jej reálnými profily dimenzovat.

 

Pohled na obvodový plášť-kuželna

Pohled na obvodový plášť-kuželna

Pohled na obvodový plášť-detail

Pohled na obvodový plášť-detail

Pohled do konstrukce střechy

Pohled do konstrukce střechy

Montáž OK-pohled na stávající tribunu

Montáž OK-pohled na stávající tribunu

Revizní lávka ve střešní konstrukci

Revizní lávka ve střešní konstrukci

Montáž OK-celkový pohled

Montáž OK-celkový pohled

Montáž OK-pohled od aquaparku

Montáž OK-pohled od aquaparku

Identifikační údaje-vizualizace

Identifikační údaje-vizualizace