O nás


Samostatná projekční a konstrukční kancelář byla založena v roce 2004 bývalými zaměstnanci firmy PREFA-BETON s.r.o. Cheb Ing. Čeganem a Ing. Králem. Kancelář se zabývá projekční činností orientovanou na pozemní stavby, návrhy konstrukčních systémů běžných staveb včetně statických výpočtů a stavební výkresy běžných stavebních konstrukcí v rozsahu pro ÚŘ, SŘ i realizační dokumentace.

Možný objem projektových prací je dán kapacitou kanceláře, u zakázek většího rozsahu projekční kancelář kooperuje s dalšími projektanty a projektanty dalších specializací (elektro, TZB, a v případě rozsáhlejších studií s architektonickými kancelářemi), které konkrétní zakázka vyžaduje. Kancelář používá pro tvorbu výkresové dokumentace software DesignCAD, oba členové kanceláře mají zkušenosti s prací v dalších grafických systémech jako ACAD, Nemetschek, Spirit a podobně.

Pro zpracovaní statických výpočtů používá kancelář software NEXIS 32 a ESA PT firmy SCIA, a programy řady GEO firmy FINE. Dále používá vlastní přípravky pro statické výpočty zpracované v software Open Office a použitelných v prostředí Microsoft Office nebo Open Office. Výstupy jsou běžné jak v “papírové”, tak v digitální podobě.

Kancelář je úzce napojena na firmu ELECTROSUN s.r.o., pro kterou zpracovává stavební a konstrukční části a statické výpočty na komplexních zakázkách, viz electrosun.cz.