Služby


Konstrukční kancelář pro pozemní stavby se orientuje především na návrhy systémů nosných konstrukcí a zpracování konstrukčních částí projektových dokumentací pozemních staveb. Jedná se zejména o zpracování statických výpočtů, montážních schémat výkresů, výztuže atp.

V rámci činnosti naší kanceláře jsme schopni zabezbečit následující služby:

  • Statické posudky a přepočty
  • Zaměření a pasportizace stavby
  • Stavební průzkum včetně posouzení stavu nosných i ostatních konstrukcí
  • Projektové dokumentace pozemních staveb
  • Inženýrská činnost (zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení)
  • Poradenská činnost